Praktijk informatie

Om mijn praktijkvoering goed te laten verlopen heb ik een aantal praktische regels opgesteld die zowel voor jou/u als voor mij gelden en daarmee helderheid geven.

Algemeen

 • De praktijk ruimte is gevestigd op de 2e verdieping, er is geen lift aanwezig.
 • Het is fijn als je op tijd aanwezig kan zijn op de afspraak
 • In de praktijk wordt niet gerookt
 • Een sessie duurt ip een uur met een klein marge van 15 minuten, tenzij anders is afgesproken.
 • Afspraken die minder dan 24 uur tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

Geheimhouding

 • Alle informatie die in een sessie wordt uitgewisseld zal in vertrouwen worden behandeld, tenzij een wettelijke verplichting hier andere richtlijnen in geeft.
 • Er wordt per sessie een kort verslag gemaakt en bewaard.
 • Deze gegevens worden in een dossier bewaard en deze volgen het protocol voor privacy en geheimhouding.
 • Er wordt alleen een verslag naar derden en/of huisarts gestuurd als u daar toestemming voor geeft.

Tarieven

Onderwerp Behandeling Tarief
Kennismakingsgesprek 30 minuten gratis
Intake met kunstzinnige oefening 60 minuten € 60 per uur
Individuele therapie 60 minuten € 60 in eigen praktijk
€ 70 buiten eigen praktijk
Kunstzinnige therapie voor kinderen 45 minuten € 45
Groepstherapie Ip 60 minuten Afhankelijk van de grootte van de groep
Individuele teken of schilderles 60 minuten € 45 per uur
Biografisch coachen 60 minuten € 60 per uur
Cursus of workshop individuele deelname 120 minuten € 120
Yoga les in groep 70 minuten € 12,50
Kick training   In overleg
Vruchten van het leven   In overleg
Cursus of workshop voor groepen In overleg In overleg
 • Per maand wordt een rekening verstuurd voor de gevolgde sessies van de afgelopen maand.
 • Afwijkingen van betaling kunnen alleen in overleg worden vastgesteld.

Vergoeding door verzekering

Kunstzinnige therapie of ook wel vaktherapie beeldend wordt door veel zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Vraag hierna bij eigen verzekering naar de voorwaarden of kijk op de website www.kunstzinnigetherapie.nl.
Verzekeraars die coachen vergoeden, vergoeden in het algemeen ook biografische gesprekken/coaching.
Kunstzinnige therapie wordt dan als activerende begeleiding opgevoerd.
Zo ook als er sprake is van een PGB regeling.

Mochten er nog andere vragen zijn of voor het maken van een afspraak is het mogelijk om via het contactformulier of neem telefonisch contact op.

Cursussen/workshops

 • Aanmelding voor een cursus of workshop verplicht u tot betalen van het cursusgeld.
 • Bij afmelding binnen 7 dagen voor aanvang van een cursus of workshop wordt de helft van het cursusgeld in rekening gebracht.
 • Bij afmelding minder dan 24 uur voor aanvang van een cursus of workshop wordt het totale cursusgeld in rekening gebracht.
 • Bij een gemiste les wordt in elk geval apart bekeken of deze ingehaald kan worden. Er wordt geen geld gerestitueerd.

Klachten

Bent u niet tevreden over de behandeling of u heeft een klacht? Laat het mij weten. Ik wil dit dan graag bespreken en zo mogelijk oplossen.
Daarnaast kunt u als wij er niet uitkomen verschillende mogelijkheden volgen om uw klacht kenbaar te maken.
Per 1 januari 2016 is de nieuwe Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg (Wkkgz) van toepassing voor de kunstzinnige therapie. Vraag naar de folder van de klachtenregeling volgens de Wkkgz, of kijk op de website van de NVKToag: www.kunstzinngetherpie.nl.
Elykya heeft gekozen voor een collectieve klachtenregeling met klachten functionaris en geschillencommissie van de beroepsvereniging NVKT.