Vruchten van het Leven

De ‘Vruchten van het Leven’ is een kunstzinnig begeleidingsprogramma waarin het levensverhaal van de oudere mens centraal staat.

Vruchten van het Leven

Vanuit een holistisch mensbeeld haalt u ervaringen van het geleefde leven op, aan de hand van tien tot twaalf thema’s, zoals uw naam, uw handen en ogen. Ervaringen en gevoelens kunnen vervolgens kunstzinnig verbeeld worden in eenvoudige opdrachten.

Belangrijke herinneringen worden immers vaak in beelden in onszelf bewaard. Het gaat er om dierbare herinneringsbeelden uit de eigen levensloop op te roepen, niet om een exacte weergave van wat is gebeurd.
Wat in expressie wordt gebracht en weer beleefd wordt, kan van onschatbare betekenis zijn. Het doorvoelen, ervaren en verbeelden van de herinnering staat centraal.

Voorjaarstafel

De ervaring leert dat dit programma veel blije en eerlijke momenten oplevert. Eigen kracht en ervaring versterken de balans tussen gevoelens van eenzaamheid en verlies enerzijds en ervaringen van vreugde en eigen kracht anderzijds. Het zorgen voor deze innerlijke balans kan ouderen ondersteunen in het vinden van harmonie en zingeving. Vaak is men ook verrast door zelfgemaakte kunstwerken.

De ervaringen zijn verrassend, ontroerend en soms intiem. Een schat aan herinneringen die de glans in de ogen terug brengt en het hart verwarmt!

Voor wie is deze training geschikt?

Deze training is geschikt voor de oudere die in groepsverband vreugde kan beleven en kan samenwerken gedurende 10 tot 12 weken (1,2 uur per keer).

De oudere is staat om tot communicatie in de zin van kunnen luisteren, vertellen en willen delen van eigen levensherinneringen.

Bloesem