KICK

KICK - Kunst In Contact met Kinderen - is een sociale vaardigheidstraining met kunstzinnige middelen. Het is een speciale Sociale Vaardigheid in het (speciaal) onderwijs.

Naast individuele therapie zet ik in het (speciaal) onderwijs een training in om de sociale vaardigheid van kinderen en jongeren te verhogen. Soms leiden psychosociale problemen bij kinderen en jongeren tot een verstoord evenwicht in zichzelf, binnen het gezin en in de groep.

Daarbij is het nodig om de weerbaarheid en de sociale redzaamheid van kinderen en jongeren binnen de groep te vergroten.

KICK

Aanpak
In een cursus van 12 wekelijkse groepsbijeenkomsten zet ik kunstzinnige opdrachten in om de sociale vaardigheden te verbeteren van kinderen. De opdrachten richten zich op een verbetering van de sociale redzaamheid, weerbaarheid en competentie.

De 11 wekelijkse groepsbijeenkomsten zetten de kinderen aan tot het waarnemen, inleven en begrijpen van zichzelf en van anderen. Ik werk daarbij vanuit een holistische benadering en spreek daarbij de hele mens aan; in denken, voelen en handelen.

Kunstzinnige opdrachten en verhalen vormen hier de schakel en zorgen door het opdoen en beleven voor een nieuwe ervaring. De cursus leidt onder andere tot een toename van het zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld én gevoel van eigenwaarde, autonomie en creativiteit.

De cursus stem ik zoveel mogelijk af op wat bij het kind of in de groep speelt of plaatsvindt. De opdrachten worden met boetseren, tekenen of schilderen vormgegeven.

Voor wie?
De Cursus Sociale Vaardigheid richt zich op kinderen/jongeren in een onderwijssituatie in de leeftijd van 9 tot 14 jaar.

Deze training heb ik in Leiden gevolgd en ben ik gelicenceerd sinds mei 2011.

De KICK heb ik reeds een aantal malen als geheel kunnen geven op de Zonnehuizen en speciaal onderwijs Tobias school. Ook in Uganda op een middelbare school is de KICK training enthousiast ontvangen.

Geschikt voor kinderen en jongeren met psychosociale problemen in het basis- en voortgezet onderwijs. Tevens geschikt voor kinderen/jongeren met ontwikkelingsstoornissen in het speciaal onderwijs en andere vormen van geïndiceerde jeugdzorg.

De problematiek kan zeer uiteenlopend zijn, zoals autisme, aandacht tekort en hyperactiviteit, oppositioneel gedrag, angst en depressie. Bij deze kinderen schiet het zelfregulerend vermogen tekort.

Werkwijze en opbouw
KICK is opgebouwd uit twaalf bijeenkomsten van 1,5 uur wekelijks.
De eerste bijeenkomsten hebben een meer kunstzinnig- pedagogisch karakter, gericht op veiligheid en het versterken van zelfvertrouwen.
Het midden gedeelte heeft een kunstzinnig- therapeutisch accent. De eigen levenservaringen worden met de kunstzinnige opdrachten verbonden. De laatste bijeenkomsten zijn kunstzinnig- sociaal, gericht op afstemming, ontmoeting en samenwerking.

Iedere bijeenkomst wordt begonnen met een bewegingsoefening. Daarna wordt een verhaal verteld. Een beeld uit het verhaal is uitgangspunt voor de kunstzinnige opdracht.
Na de kunstzinnige verwerking wordt het werk gezamenlijk bekeken, gedeeld en besproken.

Hieraan wordt de waarneming geoefend en ervaringen worden gereflecteerd door er woorden aan te geven. Gezocht wordt naar positieve feedback. Dit vraagt respect en een open staan voor elkaar door te luisteren en het eigen oordeel terug te houden.

In deze werkwijze gaat het er om een harmonisch evenwicht te vinden tussen de weg naar binnen en de weg naar buiten. De weg naar binnen zorgt voor een veilige verankering in jezelf, als basis om met vertrouwen vanuit de eigen kern sociaal redzaam en weerbaar de weg naar buiten te vinden in de ontmoeting met anderen.

De groep bestaat uit maximaal 10- 12 deelnemers tenzij klassikaal en anders overeengekomen. Twee begeleiders zijn dan van belang.

Er is vooraf altijd een kennismakingsbijeenkomst met de ouders/verzorgers.

KICK

Doelen
Niet de klacht, het negatieve gedrag, staat centraal, maar de eigen gezond makende kracht.
Het kunstzinnig werken in groepsverband geeft zowel ruimte aan de individuele ontwikkeling gericht op zelfwaarneming, zelfbeleving, zelfreflectie en zelfsturing, als aan de sociale ontwikkeling gericht op het waarnemen, inleven, begrijpen en samenwerken met anderen.

Aanvraag Ben je geïnteresseerd en of wil je meer informatie? Neem dan contact op .
Er zijn mogelijkheden voor een verkorte kennismakingssessie.

Offerte is na contact mogelijk.
Zie ook www.kick-sova.nl