Drieluiken

Een drieluik kennen we vooral in de kunst, een schilderij dat in drie onderdelen is verdeeld, verbonden door scharnieren. De afbeeldingen hebben een relatie met elkaar. Het middenpaneel vertelt de belangrijkste gebeurtenis, op het linker paneel staat wat er eerst gebeurde en het rechter paneel wat erna kwam.

JvB Drieluik 1v3   JvB Drieluik 2v3   JvB Drieluik 3v3

Drieluiken in de biografie zijn een krachtige manier om een gebeurtenis in beeld te brengen. In samenhang van wat er aan vooraf is gegaan en een situatie die er op is gevolgd geeft veel inzicht wat er in een biografie afspeelt. Eenvoudige tekeningen zijn het uitgangspunt, die bevraagd worden op de feiten die in beeld gebracht zijn en die herinnerd worden.

JvB Drieluiken   JvB Drieluiken  

De volgende stap is het verdiepen van de feiten, door biografische vragen. Deze geven een nieuwe kijk en inzichten op je levensvraag.
Je hoeft geen kunstenaar te zijn om een drieluik te kunnen maken.