“Het leven moet voorwaarts geleefd worden, maar kan slechts achterwaarts begrepen worden."
Søren Kierkegaard (1813-1855), Deens filosoof

Biografie

BIOGRAFISCH COACHING - is een onderzoek naar de eigen levensloop. Ieder mens is uniek en ieder levensverhaal kent zijn eigen verhaal, zijn eigen ontwikkeling. Elk levensverhaal is de moeite waard om vertelt en om gehoord te worden.

Wat er zich in je leven heeft afgespeeld of is gebeurd, kan invloed hebben op je dagelijks bestaan, op wie je bent. Het kan je behoorlijk in de weg zitten en hinderen. Het gevolg kan een verstoring zijn van je persoonlijk evenwicht.
Als biografisch coach luister ik naar je levensverhaal, naar de gebeurtenissen en naar de vragen die bewust en onbewust in je leven.

Biografie

Door je levensverhaal of biografie te onderzoeken, kunnen zich herhalende gebeurtenissen en onbewuste, ingesleten patronen helder worden. Je rode draad wordt zichtbaar. Overlevingsstrategieën na opgelopen ervaringen en trauma’s kunnen helder worden.

Door het stellen van je levensvraag zet je een proces in gang. Een proces van onderzoek en ontwikkeling. Het biografisch onderzoek helpt de samenhang van de gebeurtenissen helder te maken en kan het een verklaring geven waarom het is gegaan zoals het is gegaan, de keuzes die gemaakt zijn. Het verkregen inzicht kan leiden tot een keuze om veranderingen in gang te zetten of te werken aan acceptatie.

Hoe werkt biografisch coaching?
Bij de kennismaking komt de vraag die leeft op tafel en onderzoeken we of dit de vraag is van waaruit je gaat werken. Er zijn verschillende werkvormen mogelijk, zoals het maken van een drieluik of het doorlopen van je 7-jaarsfasen. Naast de gesprekken kunnen andere, creatieve, werkvormen ingezet worden, zoals tekenen, schilderen, boetseren en of schrijven. Jouw volgende stap tot ontwikkeling wordt dan in gang gezet.

“Met biografisch coachen kijk je terug, maar ook naar de toekomst”, door Bodil Tummers (pdf bestand).

Lid van de Beroepsorganisatie voor Biografiewerk.
Beroepsorganisatie voor Biografiewerk